Kiitos palautteesta!

VKP2021 pe310721  6 web

18.10.2021

Keräsimme tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen palautetta kävijöiltä ja tapahtuman näytteilleasettajilta. Palautetta kerättiin myös tapahtuman työntekijöiltä sekä talkoolaisilta. Kiitos tuhannesti kaikille palautteen antajille! Palautetta voi lähettää ympäri vuoden osoitteeseen vkp(at)sastamala.fi tai nettisivuillamme osiossa Järjestäjä. Alla linkki sähköiseen yhteyslomakkeeseen.
vanhankirjallisuudenpaivat.com/yhteystiedot/

Palautteen kerääminen on todella tärkeää tapahtumalle. Palautteen avulla pystymme kehittämään tapahtumaa ja saamme tietoomme asioita, joita emme ole välttämättä tapahtumassa huomanneet. Kävijöiltä palautetta kerättiin Pirkanmaan festivaalien toteuttamalla kävijäkyselyllä, näytteilleasettajilta palautetta saatiin Vanhan kirjallisuuden päivien tuottamalla palautekyselyllä. Työntekijöiltä sekä talkoolaisilta palautetta kerättiin suullisesti. Vuoteen 2019 verrattuna palautetta saatiin vähemmän vuonna 2021. Vuonna 2019 kävijöitä oli enemmän sekä kävijäkyselyä suoritettiin haastatteluna kahden työntekijän voimin tapahtumassa.

Vuoden 2021 palautteessa saimme paljon kiitosta koronan aiheuttamista lisäjärjestelyistä tapahtuman kävijöiltä sekä näytteilleasettajilta. Suurin osa palautteen antajista oli tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin. Näytteilleasettajien eli kirjamyyjien määrää pidettiin hyvänä, sillä käytävillä mahtui kulkemaan ja tungosta ei syntynyt. Monessa palautteessa toivottiin, että jatkossakin voisi olla hieman vähemmän näytteilleasettajia. Tapahtuman kävijämäärä oli selvästi pienempi kuin aiempina vuosina, joka mahdollisti pidemmän keskustelun asiakkaan ja kauppiaan välillä. Kävijät sekä kauppiaat olivat iloisia tästä. Ohjelman väljyydestä sekä hajautuksesta saimme myös positiivista palautetta. Funkkistaloa sekä Kivinavettaa toivottiin hyödynnettävän jatkossakin ohjelmapaikkana.

Saimme myös risuja sekä kehitysideoita tapahtumalle. Tiedotusta toivottiin enemmän ja aiemmin, panostamme ensi vuonna tiedotukseen enemmän. Koronan luomat olosuhteet vaativat normaalia tapahtumaa enemmän työtä, jolloin tiedotus sekä markkinointi jäivät vähemmälle sekä normaalia myöhempään ajankohtaan. Parkkimaksu maksettiin nyt ensimmäistä kertaa tapahtumatoimistoon, tähän toivottiin lisää opasteita ja ohjeita. Ensimmäinen kerta on aina kokeilu uudistukselle ja sen pohjalta kehitetään palvelua. Palautetta saimme myös Telttaravintolassa vaivanneista ampiaisista, mutta valitettavasti sokerin himoisille ampiaisille emme mahtaneet paljoakaan. Tapahtuman ajankohdan siirto loi uusia haasteita tapahtumalle, telttaravintolan kohdalla ampiaiset osoittautuivat suureksi haasteeksi. Kehitysideoissa saimme paljon teema ehdotuksia, jotka viedään tapahtuman ohjelmavaliokunnalle. Vuoden 2022 teema päätetään syksyn 2021 aikana.

 

Muutamia lukuja Vanhan kirjallisuuden päivien kävijöiltä, kyselyyn osallistuneilta:
Tapahtumaa suosittelisi ystävilleen 100 %
Kävijöistä 53 % on vieraillut tapahtumassa aiemmin yli 10 kertaa
Tapahtuman turvallisuuteen oli tyytyväisiä 95 %

 

Vanhan kirjallisuuden päivien kesän 2022 ohjelman teemana on Ääni
Vanhan kirjallisuuden päivät järjestää ohjelmaa Tampereen Kirjamessuilla 2021!